This website uses cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies on your device as described in our Chính Sách Cookie.
 • Deluxe Double or Twin Room1
 • Deluxe Double or Twin Room2
 • Deluxe Double or Twin Room3
 • Deluxe Double or Twin Room4
 • Deluxe Double or Twin Room5
 • Deluxe Double or Twin Room6
 • Deluxe Double or Twin Room7
 • Deluxe Double or Twin Room8
 • Deluxe Double or Twin Room9
 • Deluxe Double or Twin Room10
 • Deluxe Double or Twin Room11
 • Deluxe Double or Twin Room12
 • Deluxe Double or Twin Room13
 • Deluxe Double or Twin Room14
 • Deluxe Double or Twin Room15
 • Deluxe Double or Twin Room16
 • Deluxe Double or Twin Room17
 • Deluxe Double or Twin Room18
 • Deluxe Double or Twin Room19
 • Deluxe Double or Twin Room20
 • Deluxe Double or Twin Room21
 • Deluxe Double or Twin Room22
 • Deluxe Double or Twin Room23

Phòng Deluxe Giường Đôi hoặc 2 Giường Đơn

Số lượng khách tối đa 2
Kích thước giường 1 Giường đôi
Kích thước phòng 16m2

Phòng máy lạnh này có TV, tủ lạnh và phòng tắm riêng.

Close